Kolejová technika  Počet produktů: 86

 • AGREGÁT HYDRAULICKÝ GL 2P/Q+4VN Výrobek je konstruován pro skupinu zařízení I (důlní) kategorie M2 a skupinu zařízení II (povrchové provozy) kategorie 2 dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES a splňuje podmínky pro použití v prostředích "nebezpečné atmosférické podmínky 2" dle EN 1127-2+A1 a "zóna 1" dle EN 1127-1, při splnění platných...AGREGÁT HYDRAULICKÝ GL 2P/Q+4VN Výrobek je konstruován pro skupinu zařízení I (důlní) kategorie M2 a skupinu zařízení II (povrchové provozy) kategorie 2 dle...

  Cena na dotaz
 • AGREGÁT HYDRAULICKÝ GL 2P/Q Výrobek je konstruován pro skupinu zařízení I (důlní) kategorie M2 a skupinu zařízení II (povrchové provozy) kategorie 2 dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES a splňuje podmínky pro použití v prostředích "nebezpečné atmosférické podmínky 2" dle EN 1127-2+A1 a "zóna 1" dle EN 1127-1, při splnění platných národních...AGREGÁT HYDRAULICKÝ GL 2P/Q Výrobek je konstruován pro skupinu zařízení I (důlní) kategorie M2 a skupinu zařízení II (povrchové provozy) kategorie 2 dle...

  Cena na dotaz
 • PODVOZEK DO TRYSKACÍ KABINY PTK 1 Podvozek do tryskací kabiny PTK 1 (dále jen podvozek) je manipulační podvozek pro ruční dopravu dílů do tryskací kabiny, v přímém směru, o součtové hmotnosti do 5000 kg ve výrobních halách po kolejích o rozchodu 1435 mm. Podvozek není vybaven brzdou a je určen pouze pro provoz na kolejích s nulovým sklonem. Na horní...PODVOZEK DO TRYSKACÍ KABINY PTK 1 Podvozek do tryskací kabiny PTK 1 (dále jen podvozek) je manipulační podvozek pro ruční dopravu dílů do tryskací kabiny, v...

  Cena na dotaz
 • STŘIHAČKA MATIC SMH 30 Střihačka matic SMH 30 je určena k radiálnímu stříhání poškozených nebo zkorodovaných matic běžných šroubových spojů jiným způsobem nedemontovatelných.STŘIHAČKA MATIC SMH 30 Střihačka matic SMH 30 je určena k radiálnímu stříhání poškozených nebo zkorodovaných matic běžných šroubových spojů jiným způsobem...

  Cena na dotaz
 • SVĚRKA ŠROUBOVACÍ SŠ 1 K Svěrka šroubovací SŠ 1 K je upínací prostředek určený k dočasnému pevnostnímu zajištění a stabilizaci kolejnice při vzniku mechanického poškození (trhliny, praskliny, lomu, atp.) většinou únavového typu, vlivem nadměrných deformací kolejnice nebo extrémních klimatických podmínek.SVĚRKA ŠROUBOVACÍ SŠ 1 K Svěrka šroubovací SŠ 1 K je upínací prostředek určený k dočasnému pevnostnímu zajištění a stabilizaci kolejnice při vzniku...

  Cena na dotaz
 • UTAHOVÁK RÁZOVÝ MOTOROVÝ URM-1K Utahovák rázový motorový URM-1K je ruční zařízení určené pro utahování a povolování vrtulí, šroubů a matic, například při údržbě železničního svršku, při výstavbě nových tratí a všude tam, kde je potřeba utahovat nebo povolovat šroubové spoje.UTAHOVÁK RÁZOVÝ MOTOROVÝ URM-1K Utahovák rázový motorový URM-1K je ruční zařízení určené pro utahování a povolování vrtulí, šroubů a matic, například při...

  Cena na dotaz
 • VOZÍK JEDNOKOLEJNICOVÝ S PANTOGRAFEM TYP VJP 1K Vozík jednokolejnicový s pantografem typ VJP 1K je určen jako nosič a manipulační prostředek pro práci s motoricky poháněným rázovým utahovákem nebo s vrtačkou. Pantograf umožňuje natáčení nářadí na obě strany kolejnice do potřebné vzdálenosti pro kolmé nasazení pracovního nástroje nad pražec.VOZÍK JEDNOKOLEJNICOVÝ S PANTOGRAFEM TYP VJP 1K Vozík jednokolejnicový s pantografem typ VJP 1K je určen jako nosič a manipulační prostředek pro práci s...

  Cena na dotaz
 • ZVEDÁK HYDRAULICKÝ KOLEJOVÝ ZKH 10K Zvedák hydraulický ZKH 10K (dále jen zvedák) je zařízení, které je určeno zejména ke krátkému nadzvednutí a vertikální stabilizaci kolejnic při manipulaci v rámci oprav a rekonstrukcí dopravních kolejových tratí. Zvedák se dodává v několika variantách dle nosnosti, tj. 5t, 10t a 25t.ZVEDÁK HYDRAULICKÝ KOLEJOVÝ ZKH 10K Zvedák hydraulický ZKH 10K (dále jen zvedák) je zařízení, které je určeno zejména ke krátkému nadzvednutí a vertikální...

  Cena na dotaz
 • Traverza pro manipulaci s kolejnicemi TMK 1 (dále jen traverza), je určena pro závěsnou manipulaci s jednotlivými kolejnicemi drážního typu, s šířkou hlavy maximálně 75 mm. Nosnost traverzy je 1500 kg. Traverza je provedena tak, že jí lze uchopit kolejnice, uložené s přístupem z obou stran min. 150 mm. Traverzu lze použít při výstavbě nebo opravě...Traverza pro manipulaci s kolejnicemi TMK 1 (dále jen traverza), je určena pro závěsnou manipulaci s jednotlivými kolejnicemi drážního typu, s šířkou hlavy...

  Cena na dotaz
 • Upravovač dilatačních mezer R-25 1K (dále jen upravovač) je určený pro rychlé a přesné nastavení předepsaných dilatačních mezer mezi kolejnicemi při opravách nebo údržbě železničního svršku.Upravovač dilatačních mezer R-25 1K (dále jen upravovač) je určený pro rychlé a přesné nastavení předepsaných dilatačních mezer mezi kolejnicemi při opravách...

  Cena na dotaz
 • Mobilní zařízení, které se používá ve výrobních podnicích, montážních linkách, servisních činnostech a všude tam, kde je nutno použít prostředek bezpečného přechodu přes montážní jámy. Je určený k částečnému zakrytí montážní jámy, k jejímu bezpečnému překonávání, případně k provádění drobných oprav např. na předním nebo zadním čele tramvaje, mytí,...Mobilní zařízení, které se používá ve výrobních podnicích, montážních linkách, servisních činnostech a všude tam, kde je nutno použít prostředek bezpečného...

  Cena na dotaz
 • PODVOZEK M 32 Podvozek M 32 je manipulační podvozek pro ruční dopravu podvozků tramvají, v přímém směru, o součtové hmotnosti do 12 000 kg ve výrobních halách po kolejích o rozchodu 1 435 mm. Rám je svařovaná ocelová konstrukce z válcovaných U profilů a tlustých plechů. Na horní ploše rámu jsou u podvozku M 32 umístěny čtyři opěrné plochy určené pro...PODVOZEK M 32 Podvozek M 32 je manipulační podvozek pro ruční dopravu podvozků tramvají, v přímém směru, o součtové hmotnosti do 12 000 kg ve výrobních...

  Cena na dotaz
 • STŘIHAČKA MATIC SMH 30 Střihačka matic SMH 30 je určena k radiálnímu stříhání poškozených nebo zkorodovaných matic běžných šroubových spojů jiným způsobem nedemontovatelných.STŘIHAČKA MATIC SMH 30 Střihačka matic SMH 30 je určena k radiálnímu stříhání poškozených nebo zkorodovaných matic běžných šroubových spojů jiným způsobem...

  Cena na dotaz
 • SVĚRKA ŠROUBOVACÍ SŠ 2 K Svěrka šroubovací SŠ 2 K je upínací prostředek určený k dočasnému pevnostnímu zajištění a stabilizaci kolejnice při vzniku mechanického poškození (trhliny, praskliny, lomu, atp.) většinou únavového typu, vlivem nadměrných deformací kolejnice nebo extrémních klimatických podmínek.SVĚRKA ŠROUBOVACÍ SŠ 2 K Svěrka šroubovací SŠ 2 K je upínací prostředek určený k dočasnému pevnostnímu zajištění a stabilizaci kolejnice při vzniku...

  Cena na dotaz
 • MANIPULAČNÍ VOZÍK MV 5T Manipulační vozík MV 5 t je zařízení, které je určeno pro ruční přemísťování velmi těžkých kolových vozidel např. autobusů v kolmém směru na jejich podélnou osu při montáži v montážních linkách nebo při opravách. Přemístění vozidla se provádí pomocí příslušného počtu manipulačních vozíků přizvednutím za pojezdová kola a následným...MANIPULAČNÍ VOZÍK MV 5T Manipulační vozík MV 5 t je zařízení, které je určeno pro ruční přemísťování velmi těžkých kolových vozidel např. autobusů v kolmém...

  Cena na dotaz
 • VRTAČKA KOLEJNIC MOTOROVÁ VKM-1K Vrtačka kolejnic motorová VKM-1K je ruční zařízení určené pro vrtání otvorů v průměru 10 - 31 mm do stojiny kolejnice, například při údržbě, havarijních opravách železničního svršku, při výstavbě nových tratí a všude tam, kde je potřeba vrtat otvory do stojiny kolejnice.VRTAČKA KOLEJNIC MOTOROVÁ VKM-1K Vrtačka kolejnic motorová VKM-1K je ruční zařízení určené pro vrtání otvorů v průměru 10 - 31 mm do stojiny kolejnice,...

  Cena na dotaz
 • ZVEDÁK HYDRAULICKÝ KOLEJOVÝ ZKH 25K Zvedák hydraulický ZKH 25K (dále jen zvedák) je zařízení, které je určeno zejména ke krátkému nadzvednutí a vertikální stabilizaci kolejnic při manipulaci v rámci oprav a rekonstrukcí dopravních kolejových tratí. Zvedák se dodává v několika variantách dle nosnosti, tj. 5t, 10t a 25t.ZVEDÁK HYDRAULICKÝ KOLEJOVÝ ZKH 25K Zvedák hydraulický ZKH 25K (dále jen zvedák) je zařízení, které je určeno zejména ke krátkému nadzvednutí a vertikální...

  Cena na dotaz
 • Traverza pro manipulaci s kolejnicemi TMK 1.2 (dále jen traverza), je určena pro závěsnou manipulaci s jednotlivými kolejnicemi drážního typu, s šířkou hlavy maximálně 75 mm. Nosnost traverzy je 1500 kg. Traverza je provedena tak, že jí lze uchopit kolejnice, uložené s přístupem z obou stran min. 150 mm. Traverzu lze použít při výstavbě nebo opravě...Traverza pro manipulaci s kolejnicemi TMK 1.2 (dále jen traverza), je určena pro závěsnou manipulaci s jednotlivými kolejnicemi drážního typu, s šířkou hlavy...

  Cena na dotaz
 • Upravovač dilatačních mezer UM-08 je určený na úpravu dilatačních mezer při drobných úpravách tratí. Upravovač dilatačních mezer je přenosné hydraulické zařízení, které se skládá ze svařeného rámu, dvou hydraulických válců, olejové nádrže se zabudovaným ručním čerpadlem a dvěma páry upínacích čelistí.Upravovač dilatačních mezer UM-08 je určený na úpravu dilatačních mezer při drobných úpravách tratí. Upravovač dilatačních mezer je přenosné hydraulické...

  Cena na dotaz
 • Jsou mobilním prostředkem určeným pro bezpečné zpřístupnění zvýšených prostor, které nemají přístup přímo ze země nebo podlahy. Používají se ve výrobních a servisních podnicích, montážních linkách a všude tam, kde je nutno použít prostředky bezpečného přístupu ve výšce. Zábradlí je demontovatelné. Jsou mobilním prostředkem určeným pro bezpečné zpřístupnění zvýšených prostor, které nemají přístup přímo ze země nebo podlahy. Používají se ve výrobních a...

  Cena na dotaz
Zobrazeno 1 – 20 z 86 položek

Chcete poradit?

Karel Hrubeš

prodej, půjčovna, reklamace

606 075 358 (po - pá, 8:00 - 16:30)

prodejna@jetomas.cz

Zboží v akci