Kolejová technika  Počet produktů: 43

 • AGREGÁT HYDRAULICKÝ GL 2P/Q+4VN Výrobek je konstruován pro skupinu zařízení I (důlní) kategorie M2 a skupinu zařízení II (povrchové provozy) kategorie 2 dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES a splňuje podmínky pro použití v prostředích "nebezpečné atmosférické podmínky 2" dle EN 1127-2+A1 a "zóna 1" dle EN 1127-1, při splnění platných...AGREGÁT HYDRAULICKÝ GL 2P/Q+4VN Výrobek je konstruován pro skupinu zařízení I (důlní) kategorie M2 a skupinu zařízení II (povrchové provozy) kategorie 2 dle...

  Cena na dotaz
 • AGREGÁT HYDRAULICKÝ GL 2P/Q Výrobek je konstruován pro skupinu zařízení I (důlní) kategorie M2 a skupinu zařízení II (povrchové provozy) kategorie 2 dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES a splňuje podmínky pro použití v prostředích "nebezpečné atmosférické podmínky 2" dle EN 1127-2+A1 a "zóna 1" dle EN 1127-1, při splnění platných národních...AGREGÁT HYDRAULICKÝ GL 2P/Q Výrobek je konstruován pro skupinu zařízení I (důlní) kategorie M2 a skupinu zařízení II (povrchové provozy) kategorie 2 dle...

  Cena na dotaz
 • PODVOZEK DO TRYSKACÍ KABINY PTK 1 Podvozek do tryskací kabiny PTK 1 (dále jen podvozek) je manipulační podvozek pro ruční dopravu dílů do tryskací kabiny, v přímém směru, o součtové hmotnosti do 5000 kg ve výrobních halách po kolejích o rozchodu 1435 mm. Podvozek není vybaven brzdou a je určen pouze pro provoz na kolejích s nulovým sklonem. Na horní...PODVOZEK DO TRYSKACÍ KABINY PTK 1 Podvozek do tryskací kabiny PTK 1 (dále jen podvozek) je manipulační podvozek pro ruční dopravu dílů do tryskací kabiny, v...

  Cena na dotaz
 • SPOJOVACÍ TÁHLO ST 01 K Spojovací táhla (dále jen táhla) jsou pomocné prostředky pro spojování pomocných manipulačních zařízení na kolejových podvozcích (např. PV, PVK) s trakčními prostředky (např. MUV, hydraulickými rypadly, atp.) během jejich manipulace při rekonstrukcích a výstavbách traťových úseků.SPOJOVACÍ TÁHLO ST 01 K Spojovací táhla (dále jen táhla) jsou pomocné prostředky pro spojování pomocných manipulačních zařízení na kolejových podvozcích...

  Cena na dotaz
 • STŘIHAČKA MATIC SMH 30 Střihačka matic SMH 30 je určena k radiálnímu stříhání poškozených nebo zkorodovaných matic běžných šroubových spojů jiným způsobem nedemontovatelných.STŘIHAČKA MATIC SMH 30 Střihačka matic SMH 30 je určena k radiálnímu stříhání poškozených nebo zkorodovaných matic běžných šroubových spojů jiným způsobem...

  Cena na dotaz
 • SVĚRKA ŠROUBOVACÍ SŠ 1 K Svěrka šroubovací SŠ 1 K je upínací prostředek určený k dočasnému pevnostnímu zajištění a stabilizaci kolejnice při vzniku mechanického poškození (trhliny, praskliny, lomu, atp.) většinou únavového typu, vlivem nadměrných deformací kolejnice nebo extrémních klimatických podmínek.SVĚRKA ŠROUBOVACÍ SŠ 1 K Svěrka šroubovací SŠ 1 K je upínací prostředek určený k dočasnému pevnostnímu zajištění a stabilizaci kolejnice při vzniku...

  Cena na dotaz
 • UTAHOVÁK RÁZOVÝ MOTOROVÝ URM-1K Utahovák rázový motorový URM-1K je ruční zařízení určené pro utahování a povolování vrtulí, šroubů a matic, například při údržbě železničního svršku, při výstavbě nových tratí a všude tam, kde je potřeba utahovat nebo povolovat šroubové spoje.UTAHOVÁK RÁZOVÝ MOTOROVÝ URM-1K Utahovák rázový motorový URM-1K je ruční zařízení určené pro utahování a povolování vrtulí, šroubů a matic, například při...

  Cena na dotaz
 • VOZÍK JEDNOKOLEJNICOVÝ S PANTOGRAFEM TYP VJP 1K Vozík jednokolejnicový s pantografem typ VJP 1K je určen jako nosič a manipulační prostředek pro práci s motoricky poháněným rázovým utahovákem nebo s vrtačkou. Pantograf umožňuje natáčení nářadí na obě strany kolejnice do potřebné vzdálenosti pro kolmé nasazení pracovního nástroje nad pražec.VOZÍK JEDNOKOLEJNICOVÝ S PANTOGRAFEM TYP VJP 1K Vozík jednokolejnicový s pantografem typ VJP 1K je určen jako nosič a manipulační prostředek pro práci s...

  Cena na dotaz
 • ZVEDÁK HYDRAULICKÝ KOLEJOVÝ ZKH 10K Zvedák hydraulický ZKH 10K (dále jen zvedák) je zařízení, které je určeno zejména ke krátkému nadzvednutí a vertikální stabilizaci kolejnic při manipulaci v rámci oprav a rekonstrukcí dopravních kolejových tratí. Zvedák se dodává v několika variantách dle nosnosti, tj. 5t, 10t a 25t.ZVEDÁK HYDRAULICKÝ KOLEJOVÝ ZKH 10K Zvedák hydraulický ZKH 10K (dále jen zvedák) je zařízení, které je určeno zejména ke krátkému nadzvednutí a vertikální...

  Cena na dotaz
 • PODVOZEK M 32 Podvozek M 32 je manipulační podvozek pro ruční dopravu podvozků tramvají, v přímém směru, o součtové hmotnosti do 12 000 kg ve výrobních halách po kolejích o rozchodu 1 435 mm. Rám je svařovaná ocelová konstrukce z válcovaných U profilů a tlustých plechů. Na horní ploše rámu jsou u podvozku M 32 umístěny čtyři opěrné plochy určené pro...PODVOZEK M 32 Podvozek M 32 je manipulační podvozek pro ruční dopravu podvozků tramvají, v přímém směru, o součtové hmotnosti do 12 000 kg ve výrobních...

  Cena na dotaz
 • SPOJOVACÍ TÁHLO ST 02 K Spojovací táhla (dále jen táhla) jsou pomocné prostředky pro spojování pomocných manipulačních zařízení na kolejových podvozcích (např. PV, PVK) s trakčními prostředky (např. MUV, hydraulickými rypadly, atp.) během jejich manipulace při rekonstrukcích a výstavbách traťových úseků.SPOJOVACÍ TÁHLO ST 02 K Spojovací táhla (dále jen táhla) jsou pomocné prostředky pro spojování pomocných manipulačních zařízení na kolejových podvozcích...

  Cena na dotaz
 • STŘIHAČKA MATIC SMH 30 Střihačka matic SMH 30 je určena k radiálnímu stříhání poškozených nebo zkorodovaných matic běžných šroubových spojů jiným způsobem nedemontovatelných.STŘIHAČKA MATIC SMH 30 Střihačka matic SMH 30 je určena k radiálnímu stříhání poškozených nebo zkorodovaných matic běžných šroubových spojů jiným způsobem...

  Cena na dotaz
 • SVĚRKA ŠROUBOVACÍ SŠ 2 K Svěrka šroubovací SŠ 2 K je upínací prostředek určený k dočasnému pevnostnímu zajištění a stabilizaci kolejnice při vzniku mechanického poškození (trhliny, praskliny, lomu, atp.) většinou únavového typu, vlivem nadměrných deformací kolejnice nebo extrémních klimatických podmínek.SVĚRKA ŠROUBOVACÍ SŠ 2 K Svěrka šroubovací SŠ 2 K je upínací prostředek určený k dočasnému pevnostnímu zajištění a stabilizaci kolejnice při vzniku...

  Cena na dotaz
 • MANIPULAČNÍ VOZÍK MV 5T Manipulační vozík MV 5 t je zařízení, které je určeno pro ruční přemísťování velmi těžkých kolových vozidel např. autobusů v kolmém směru na jejich podélnou osu při montáži v montážních linkách nebo při opravách. Přemístění vozidla se provádí pomocí příslušného počtu manipulačních vozíků přizvednutím za pojezdová kola a následným...MANIPULAČNÍ VOZÍK MV 5T Manipulační vozík MV 5 t je zařízení, které je určeno pro ruční přemísťování velmi těžkých kolových vozidel např. autobusů v kolmém...

  Cena na dotaz
 • VRTAČKA KOLEJNIC MOTOROVÁ VKM-1K Vrtačka kolejnic motorová VKM-1K je ruční zařízení určené pro vrtání otvorů v průměru 10 - 31 mm do stojiny kolejnice, například při údržbě, havarijních opravách železničního svršku, při výstavbě nových tratí a všude tam, kde je potřeba vrtat otvory do stojiny kolejnice.VRTAČKA KOLEJNIC MOTOROVÁ VKM-1K Vrtačka kolejnic motorová VKM-1K je ruční zařízení určené pro vrtání otvorů v průměru 10 - 31 mm do stojiny kolejnice,...

  Cena na dotaz
 • ZVEDÁK HYDRAULICKÝ KOLEJOVÝ ZKH 25K Zvedák hydraulický ZKH 25K (dále jen zvedák) je zařízení, které je určeno zejména ke krátkému nadzvednutí a vertikální stabilizaci kolejnic při manipulaci v rámci oprav a rekonstrukcí dopravních kolejových tratí. Zvedák se dodává v několika variantách dle nosnosti, tj. 5t, 10t a 25t.ZVEDÁK HYDRAULICKÝ KOLEJOVÝ ZKH 25K Zvedák hydraulický ZKH 25K (dále jen zvedák) je zařízení, které je určeno zejména ke krátkému nadzvednutí a vertikální...

  Cena na dotaz
 • PODVOZEK PRO DOPRAVU PODVOZKŮ PDP 1 Podvozek pro dopravu podvozků PDP 1 je manipulační podvozek pro ruční dopravu podvozků tramvají, v přímém směru, o součtové hmotnosti do 4 000 kg ve výrobních halách po kolejích o rozchodu 1 435 mm. Rám je svařovaná ocelová konstrukce z válcovaných U profilů a tlustých plechů. Uložení pojezdových kol je na valivých...PODVOZEK PRO DOPRAVU PODVOZKŮ PDP 1 Podvozek pro dopravu podvozků PDP 1 je manipulační podvozek pro ruční dopravu podvozků tramvají, v přímém směru, o...

  Cena na dotaz
 • KLÍČ RAČNOVÝ KR-1 Výrobek je konstruován pro skupinu zařízení I (důlní) kategorie M2 a skupinu zařízení II (povrchové provozy) kategorie 2 dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES a splňuje podmínky pro použití v prostředích "nebezpečné atmosférické podmínky 2" dle EN 1127-2+A1 a "zóna 1" dle EN 1127-1, při splnění platných národních předpisů...KLÍČ RAČNOVÝ KR-1 Výrobek je konstruován pro skupinu zařízení I (důlní) kategorie M2 a skupinu zařízení II (povrchové provozy) kategorie 2 dle Směrnice...

  Cena na dotaz
 • SPOJOVACÍ TÁHLO ST 03 K Spojovací táhla (dále jen táhla) jsou pomocné prostředky pro spojování pomocných manipulačních zařízení na kolejových podvozcích (např. PV, PVK) s trakčními prostředky (např. MUV, hydraulickými rypadly, atp.) během jejich manipulace při rekonstrukcích a výstavbách traťových úseků.SPOJOVACÍ TÁHLO ST 03 K Spojovací táhla (dále jen táhla) jsou pomocné prostředky pro spojování pomocných manipulačních zařízení na kolejových podvozcích...

  Cena na dotaz
 • STŘÍHAČKA MATIC SMR 27 Stříhačka matic SMR 27 (dále jen střihačka) je určena k radiálnímu střihání poškozených nebo zkorodovaných matic šroubových spojů, jiným způsobem nedemontovatelných. Stříhačka se skládá z tělesa střihačky s okem uzavřeným nebo otevřeným, hydraulického jednočinného válce, pístu s pístnicí a vyměnitelného nože. Zdrojem přítlaku na...STŘÍHAČKA MATIC SMR 27 Stříhačka matic SMR 27 (dále jen střihačka) je určena k radiálnímu střihání poškozených nebo zkorodovaných matic šroubových spojů,...

  Cena na dotaz
Zobrazeno 1 – 20 z 43 položek

Chcete poradit?

Karel Hrubeš

prodej, půjčovna, reklamace

606 075 358 (po - pá, 8:00 - 16:30)

prodejna@jetomas.cz

Zboží v akci